Kaspars Zalitis photo

Kaspars Zalitis

Kaspars Zalitis - 

Läti üks häälekamaid inimõiguste eest seisjaid. Tema põhimõtteks on „Areng on võimalik!“, ta on reisinud mööda maad,  levitanud sõnumeid inimõigustest ning teinud tööd, et parandada LGBT inimeste tingimusi neis piirkondades, kus selles osas on veel palju arenguruumi. Zalitis oli EuroPride 2015 Riia kaasesimees -  see oli esimene Europride paraad endise Nõukogude Liidu liikmesriigis. Sellest sai piirkonna kõige edukam LGBT üritus, millest võttis osa 5000 osalejat, kes  inimõiguste ja võrdõiguslikkuse kaitse eest välja astusid.  

@KasparZ

Eelmine
Fadi Bishara
Järgmine
Kate Connolly