Lili Milani photo

Lili Milani

Lili Milani , PhD - On omandanud Rootsis Uppsala Ülikoolis doktorikraadi molekulaarmeditsiini erialal. Tema põhilisteks uurimisteemadeks on on epigeneetika ja farmakogeneetika ning ta on uurinud nii tervete indiviidide ravimite lagundamise varieeruvust kui ka haigete ja tervete indiviidide erinevusi genoomis ning epigenoomis. Ta on Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu vanemteadur ning sekveneerimise ja genotüpiseerimise tuumiklabori juhataja ning  kursis värskeimate tehnoloogia ja meetodite arengutega DNA analüüsimise valdkonnas. Lisaks osaleb ta Eestis personaalmeditsiini kasutuselevõtu strateegiate väljatöötamises. Tema uurimisrühm juhib töid, milles kasutatakse kõige uuemaid meetodeid kliiniliste proovide mutatsioonianalüüsiks. „Me oleme jõudnud pöördepunktini teemal, mis puudutab tervist ja seda, kuidas see tervisehoidu mõjutab. Tehnoloogia ja teadmiste arenguga tekivad meile uued võimalused. Näiteks oleme nüüd tänu  DNA sekveneerimisele võimelised prognoosima, mis haigused meis võivad tekkida.“

Eelmine
Andrus Kõresaar
Järgmine
Marco Casagrande