Riina Raudne photo

Riina Raudne

Riina Raudne, PhD  -  Terve Eesti SA asutaja ja juht. Oma doktoritöös  analüüsis ta Eesti igapäevast alkoholidiskursust. 2013. aastal lõi ta „Joome poole vähem!“ kampaania eesmärgiga vähendada alkoholitarbimist ja toetada Eestis alkoholireforme. Liikumine pöörab tähelepanu sellele, kuidas alkoholi poliitökonoomia kujundab alkoholikultuuri ning kuidas poliitilised otsused võivad suurel määral vähendada alkoholi kahjulikku mõju ühiskonnale. Avaliku arutelu tulemusel on viimase paari aasta jooksul Eestis palju muutunud ning valitsus on on võtnud eesmärgiks 2030. aastaks alkoholitarbimist poole võrra vähendada.  @rraudne

Eelmine
Rainer Nõlvak
Järgmine
Ben Judah